Stany maniakalne i melancholiczne – napady

Podstawowe cechy charakterystyczne samych napadów psychozy maniakalno-depresyjnej może najlepiej ujmuje G. Dumas , który określa je jako napady, pobudzenia i depresji układu nerwowego, w zakresie ustrojowym (w napadach manii przyspieszenie ważnych funkcji fizjologicznych: oddychania, krwiobiegu, przewodu pokarmowego, trofiki, i w napadach melancholii zwolnienie tych funkcji), ale także w zakresie intelektualnym, afektywnym i ruchowym. Wszystkie hipotezy […]

Stany maniakalne i melancholiczne – źródła nastrojów

Z dość dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, na podstawie tego, co było mówione poprzednio o nastrojach podkorowych i ich zanikaniu, że są one produkowane przez wzgórza wzrokowe i podwzgórzowe, w których musimy upatrywać pierwotne źródła elementarnych nastrojów dobrego i złego samopoczucia, rzutowanych stąd na korę mózgową. Ale stąd nie wynika bynajmniej, że nastroje nie mogą być […]

Neurologiczny pogląd na funkcje psychiczne

Według naszego ujęcia dynamicznego, zachodzi konieczność odróżniania odrębnych kategorii swoistych czynności układu nerwowego: 1) przewodnictwa podrażnień w łuku odruchowym, 2) aktywności globalnej, własnej ośrodkowego układu nerwowego, nie stanowiącej sumy podrażnień dopływających. Przewodnictwo podrażnień w łuku odruchowym nie wykazuje żadnej ewolucji jakościowej w rozwoju gatunków, tylko zwiększenie się szybkości przewodnictwa; stąd jest rzeczą jasną, że nie […]

Jacksonowska teoria dyssolucji – cz.2/2

Bleuler nie widziałby trudności w przyjęciu, że zaburzenie kojarzeń jest natury podwójnej, ujemne i dodatnie, zaś Jackson cieszyłby się z zobrazowania nareszcie w sposób konkretny w świetnej pracy Bleulera tego, czego nie mógł przeczuwać, mianowicie aktywności leżącej pod osobowością. Bleuler uzupełnia Jacksona, wprowadzając pojęcie inwolucji osobowości, której zasady zapożyczył od Freuda. Autorzy francuscy dochodzą do […]

Jacksonowska teoria dyssolucji – cz.1/2

Anglicy nazywają Hughlingsa Jacksona „ojcem neurologii angielskiej“, a byłoby rzeczą sprawiedliwą, gdybyśmy go nazywali ojcem neurologii w ogóle, a zwłaszcza psychiatrii, psychiatrii jako nauki, a nie sztuki leczenia. Rzeczywiście, John Hughlings Jackson, urodzony 4 kwietnia 1835 roku, zmarły w październiku 1911 roku , pozostawił po sobie trwałą spuściznę w kilku działach neurologii. On pierwszy wprowadził […]