Dyssolucja prelogiczna prędka – rodzaje halucynacji

Trzy, tak bardzo odmienne, a wzmiankowane dotąd rodzaje halucynacji (neurologiczna, majaczeniowa i ekstatyczna), mają jednak dwa zagadnienia podstawowe wspólne: 1) sprawę wyboru narządu zmysłowego, 2) sprawę ogólnego stanu halucynacyjnego. Z punktu widzenia dyssolucjyjnego interesują nas obydwa te zagadnienia: pierwsze, dlatego że w dyssolucjach zamroczeniowo-prelogicznych wybitnie przeważają omamy wzrokowe nad słuchowymi, zaś w dyssolucjach prelogicznych schizofrenicznych […]

Dyssolucja prelogiczna prędka – różne podejścia

Mourgue podaje dwanaście punktów, w których wymienia procesy doprowadzające do halucynacji, i z których pierwszych jedenaście jest „czysto” fizjologicznych, zaś dopiero ostatni, dwunasty, „budzi świadomość”. Mianowicie według Mourgue’a kolejność występowania jedenastu etapów wstępnych, ulegających lokalizacji chronogennej i zawartych w każdej percepcji, jest następująca:        1) reakcja źrenic na światło przez uruchomienie obronnego układu organo-wegetatywnego (W. R. […]

Dyssolucja prelogiczna prędka – omamy i halucynacje

Podkorowa regulacja aktywności korowo-psychicznej jest zjawiskiem jedynym w swoim rodzaju. Przyzwyczailiśmy się twierdzić — i słusznie — że czynności nerwowe nadrzędne regulują działalność czynności nerwowych podrzędnych, i w razie potrzeby hamują je. W tej ogólnej zasadzie, dającej się dobrze umotywować, regulacja i hamowanie aktywności korowo-psychicznej przez mechanizmy podkorowe stanowi rażący wyłom, gdyż instancja zwykle regulowana […]