Regresja dementywna a inteligencja

Już przed kilku dziesiątkami lat odróżniano inteligencję teoretyczną od praktycznej (Józefa Joteyko), i wskazywano na to, że oba te rodzaje inteligencji wykazują dużą niezależność od siebie; wielki uczony może się zachowywać niekiedy w życiu praktycznym prawie jak naiwne dziecko, i przeciwnie, człowiek intelektualnie ograniczony może okazywać pierwszorzędny spryt życiowy. W ostatnich latach zaczynają autorzy posuwać […]

Regresja dementywna – stopnie otępienia

Gdyby ta praca miała charakter kliniczny, powinniśmy — po omówieniu zagadnienia schizofrenii — przystąpić do omówienia psychozy maniakalno-depresyjnej, która jest psychozą również występującą na tle konstytucji dziedzicznej i która, pomimo swej przeciwstawności do schizofrenii, wykazuje bliższe i ściślejsze pokrewieństwo z nią niż z jakąkolwiek inną psychozą. Ale musimy wciąż pamiętać o tym, że przedmiotem tej […]