Ewolucja i dyssolucja świadomości

W pierwszym tomie tej pracy o „Ewolucji aktywności korowo-psychicznej” mało mówiliśmy o świadomości, która jest jednym z najbardziej mglistych i rozbieżnie ujmowanych pojęć psychologicznych, i z wielu względów jest trudna do ujęcia psychofizjologicznego. Jednakże psychiatria jest zmuszona tak często mówić o zaburzeniach świadomości różnego rodzaju, że w pracy o dyssolucji nie możemy już dłużej zwlekać […]

Psychopatie dziecięce

W niektórych nowszych podręcznikach psychiatrii można już znaleźć nowe rozdziały, poświęcone specjalnie psychiatrii dziecięcej. Z dostępnej nam nowszej literatury mogliśmy przestudiować trzy obszerne monografie, poświęcone specjalnie psychopatologii wieku dziecięcego, a mianowicie Sante de Sanctis , A. Homburger  i N. J. Oziereckij. Z tych trzech autorów najmniej dla naszych celów patofizjologicznych daje Homburger, ponieważ mówi wprawdzie […]

Jacksonowska teoria dyssolucji – cz.2/2

Bleuler nie widziałby trudności w przyjęciu, że zaburzenie kojarzeń jest natury podwójnej, ujemne i dodatnie, zaś Jackson cieszyłby się z zobrazowania nareszcie w sposób konkretny w świetnej pracy Bleulera tego, czego nie mógł przeczuwać, mianowicie aktywności leżącej pod osobowością. Bleuler uzupełnia Jacksona, wprowadzając pojęcie inwolucji osobowości, której zasady zapożyczył od Freuda. Autorzy francuscy dochodzą do […]