Wnioski

Doochodzimy do wniosku, że procesami naprawdę dyssolucyjnymi, czyli odwrotnymi do ewolucji psychicznej, są tylko trzy procesy: obrazów nerwicowych (nabytych, najpłytsza dyssolucja), obrazów schizofreniczno-prelogicznych (głębsza dyssolucja) i obrazów deliryjno-prelogicznych (najgłębsza dyssolucja). Dalsze pogłębienie dyssolucji doprowadza do stanu komatycznego i do śmierci, a nie do stanów dementywnych. Stany dementywne są regresją (Ribot), a nie dyssolucją (Jackson), gdyż […]

Zestawienia

Już Jackson w swoich wzorach dyssolucyjnych, zaczynających się od typu —A + B” + C + D, a kończących się na typie —A—B—C—D, dążył wyraźnie do ogólnikowego naszkicowania skali, na której początku umieszczał najlżejszy stopień dyssolucji, mianowicie charakteru nerwicowego, i na której drugim końcu lokował całkowitą dyssolucję pod postacią stanów dementywnych. Widzieliśmy że neo-jacksoniści francuscy, […]