Dyssolucja świadomości i jej podział

Jeżeli istnieje ewolucja świadomości i motoru dynamicznego, który ją stwarza, to jest uwagi i zainteresowania, to tym samym musi istnieć także dyssolucja świadomości, uwagi i zainteresowania. Rzeczywiście w klinice, a zresztą i w granicach normy także, spotykamy dyssolucje świadomości, które można podzielić na dwie podstawowe kategorie. Pierwszy rodzaj można by nazwać dyssolucją typu „wszystko albo […]

Ewolucja i dyssolucja świadomości

W pierwszym tomie tej pracy o „Ewolucji aktywności korowo-psychicznej” mało mówiliśmy o świadomości, która jest jednym z najbardziej mglistych i rozbieżnie ujmowanych pojęć psychologicznych, i z wielu względów jest trudna do ujęcia psychofizjologicznego. Jednakże psychiatria jest zmuszona tak często mówić o zaburzeniach świadomości różnego rodzaju, że w pracy o dyssolucji nie możemy już dłużej zwlekać […]