Internetové stránky o psychologii

Archív štítků: Psychologická terapie

Psychologie

Psychologie se zabývá chováním, mentálními procesy a tělesným stavem člověka. S psychologií je spojeno několik desítek témat jako jsou vztahy mezi přáteli, partnerské vztahy nebo rodinné vztahy. Pokud je uvažování člověka negativní, tak se to vždy projevuje i na vnějšku člověka a to nejen nemocemi, ale objevují se i známky akné, vyrážky, mikozy nebo jiné zánětlivé procesy. Naše psychická pohoda má vliv na celkový chod našeho organismu a na jeho správnou funkčnost.

Hlavním úkolem psychologie je řešit potíže jiných lidí, kteří nejsou schopni svoje situace zvládat sami. Na psychologa se člověk obrací tehdy, pokud je mu to soudně nařízeno nebo pokud si sám plně uvědomuje, že není schopen se srovnat nejen sám se sebou, ale především s událostmi, které ho potkali nebo věcmi, které dotyčného trápí.

Psychologové jsou zde od toho, aby člověka s problémem vyslechli a zároveň navrhli alternativní řešení, jak by bylo možné se s problémem srovnat nebo ho začít řešit. Psycholog by se nikdy neměl na pacienta zlobit nebo by mu neměl cokoli vytýkat. Naopak by se měl psycholog snažit získat si pacientovu plnou důvěru a vyhovět mu ve všech požadavcích, jako jsou časy pro sezení.

Klient, který za psychologem přichází mu zároveň sděluje své osobní věci a myšlenky, lékař je proto vázán kodexem mlčení, jež nesmí v žádném případě porušit.

Vložil Dětská psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář

Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie vznikla před několika lety především za účelem skupinové terapie pro pacienty, kteří trpí tělesnými nemocemi. Skupinová terapie se drží předpokladu, že každý člověk a to i ten, který trpí psychicky, má zachovanou kapacitu pro posuzování jiných lidí, jejich životních situací a zkušeností. Každý člověk, který je součástí skupinové terapie vyjádří svůj názor na toho druhého pod vedením zkušeného psychologa. I kdyby byli některé názory příliš zaujaté nebo nemístné, společnou konverzací tak dojde skupina k adekvátnímu názoru na oné jedince ve skupině.

Důležitými faktory, které je třeba ve skupinové terapii dodržovat je při nejmenším slušnost, nejen k lidem v terapii, ale ke všem lidem, kteří by mohli mít podobný problém. Samozřejmě ve skupinových terapiích mohou přijít i překážky, které je nutné řešit ihned, jak vyplynou na povrch. Ve skupinové terapii je důležité, aby žádný jedinec netajil informace sám o sobě nebo vznik dlouhodobých intimních vztahů, které skupinu vždy narušují.

Problémem skupinové terapie je, že se obvykle klienti bojí, že budou potížemi těch druhých ještě více zatíženi. Tato obava vůbec není nutná a to především díky přítomnému, zkušenému psychologovi, který všechny situace usměrňuje a své klienty na terapii uklidňuje.

Samozřejmě se ale nevyhnete životním příběhům druhých lidí.

Vložil Psychoterapie | Štítek , , | Zanechat komentář