Internetové stránky o psychologii

Archív štítků: Obor psychologie

Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti studuje osobnost a individuální rozdíly. Studium osobnosti je velice složité zejména proto, že pokud se studuje osobnost nějakého člověka, tak jeho chování musí být nejen naprosto přirozené, ale především velice upřímné. Podle chování a myšlenkových procesů tak psychologie vyhodnocuje o jaký typ člověka se jedná a jaké jsou jeho lidské vlastnosti a jak se liší od ostatních lidí.

Osobnost člověka je velice jedinečná a pravděpodobně i neopakovatelná. Několik lidí, na které působí stejné vlivy, přesto nejsou stejné osobnosti. Je několik činitelů, kteří osobnost utváření a jedním z nich je především dědičnost. Dědičnost nelze ovlivnit. Obvykle po svých rodičích a příbuzných dědíme nejen vzhled a samozřejmě částečně i chování, ale především zdravotní stav po dobu celého života.

Dalším faktorem je prostředí a výchova. Prostředí, ve kterém se nacházíme zejména ovlivňuje podstatu osobnosti. Pokud samotnému člověku nevyhovuje prostředí, ve kterém momentálně nebo delší dobu žije, tak se to samozřejmě odráží i na jeho chování a nejen to, obvykle jsou pak takto vychovávány o vlastní děti onoho jedince nebo naopak jedinec získá takový odpor k prostředí kde žil, že sám pro sebe a pro svoji budoucí rodinu nebude něco takového chtít.

Výchova je důležitá zejména ve věku dospívání a puberty. Děti se často vzpírají pravidlům domácnosti a mají pocit, že jsou zde rodiče jen proto, aby jim otravovali život. Na rodičích pak je, tuto roli ustát a děti vést stále lepším a lepším výkonům.

Vložil Obory psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář

Psychologie

Psychologie se zabývá chováním, mentálními procesy a tělesným stavem člověka. S psychologií je spojeno několik desítek témat jako jsou vztahy mezi přáteli, partnerské vztahy nebo rodinné vztahy. Pokud je uvažování člověka negativní, tak se to vždy projevuje i na vnějšku člověka a to nejen nemocemi, ale objevují se i známky akné, vyrážky, mikozy nebo jiné zánětlivé procesy. Naše psychická pohoda má vliv na celkový chod našeho organismu a na jeho správnou funkčnost.

Hlavním úkolem psychologie je řešit potíže jiných lidí, kteří nejsou schopni svoje situace zvládat sami. Na psychologa se člověk obrací tehdy, pokud je mu to soudně nařízeno nebo pokud si sám plně uvědomuje, že není schopen se srovnat nejen sám se sebou, ale především s událostmi, které ho potkali nebo věcmi, které dotyčného trápí.

Psychologové jsou zde od toho, aby člověka s problémem vyslechli a zároveň navrhli alternativní řešení, jak by bylo možné se s problémem srovnat nebo ho začít řešit. Psycholog by se nikdy neměl na pacienta zlobit nebo by mu neměl cokoli vytýkat. Naopak by se měl psycholog snažit získat si pacientovu plnou důvěru a vyhovět mu ve všech požadavcích, jako jsou časy pro sezení.

Klient, který za psychologem přichází mu zároveň sděluje své osobní věci a myšlenky, lékař je proto vázán kodexem mlčení, jež nesmí v žádném případě porušit.

Vložil Dětská psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář