Internetové stránky o psychologii

Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie vznikla před několika lety především za účelem skupinové terapie pro pacienty, kteří trpí tělesnými nemocemi. Skupinová terapie se drží předpokladu, že každý člověk a to i ten, který trpí psychicky, má zachovanou kapacitu pro posuzování jiných lidí, jejich životních situací a zkušeností. Každý člověk, který je součástí skupinové terapie vyjádří svůj názor na toho druhého pod vedením zkušeného psychologa. I kdyby byli některé názory příliš zaujaté nebo nemístné, společnou konverzací tak dojde skupina k adekvátnímu názoru na oné jedince ve skupině.

Důležitými faktory, které je třeba ve skupinové terapii dodržovat je při nejmenším slušnost, nejen k lidem v terapii, ale ke všem lidem, kteří by mohli mít podobný problém. Samozřejmě ve skupinových terapiích mohou přijít i překážky, které je nutné řešit ihned, jak vyplynou na povrch. Ve skupinové terapii je důležité, aby žádný jedinec netajil informace sám o sobě nebo vznik dlouhodobých intimních vztahů, které skupinu vždy narušují.

Problémem skupinové terapie je, že se obvykle klienti bojí, že budou potížemi těch druhých ještě více zatíženi. Tato obava vůbec není nutná a to především díky přítomnému, zkušenému psychologovi, který všechny situace usměrňuje a své klienty na terapii uklidňuje.

Samozřejmě se ale nevyhnete životním příběhům druhých lidí.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Psychoterapie a označen , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.