Internetové stránky o psychologii

Psychologické poradny

Psychologické poradny se věnují různým tématům týkajících se psychologie člověka a osobnosti, života nebo prožívání životních situací a vztahů mezi lidmi nebo rodiny. Psychologické poradny obvykle navštěvují lidé, kteří mají problém, který sami nedokáží vyřešit. Úkolem psychologické poradny je zbavit tyto osoby stresu, který je s problémem spojený, vyslechnout a poradit člověku jak má tyto situace řešit. Péče by měla být poskytována dle osobnosti klienta a samozřejmě dle složitosti jeho problému.

Zkušenosti psychologů, kteří jsou zaměstnáni v psychologických poradnách vyplývají z psychologické praxe a z psychoterapeutických výcviků, které během svého života absolvovali. Všem klientům by se mělo vyjít vstříc nejen v domlouvání časů, kdy se terapie uskuteční, ale především by si každý psycholog měl získat důvěru a otevřenost klienta. Základem psychologických poraden je diskrétnost, proto se informace získané od klientů nesdělují jiným osobám.

Psychologové pomáhají svým klientům nejen ve stavech úzkosti, ale i při složitých životních změnách, tělesné nemoci související s myšlenkovými pochody, které jsou negativní nebo v komunikaci mezi partnery. Psychologické poradny se zabývají i partnerskými a manželskými páry, které mají pocit, že je stále v jejich společném životě něco v nepořádku. Psycholog si tak vyslechne oba dva partnery současně a navrhne řešení, jak situaci zvládat.

Komentáře jsou uzavřeny.