Internetové stránky o psychologii

Archív kategorií: Obory psychologie

Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti studuje osobnost a individuální rozdíly. Studium osobnosti je velice složité zejména proto, že pokud se studuje osobnost nějakého člověka, tak jeho chování musí být nejen naprosto přirozené, ale především velice upřímné. Podle chování a myšlenkových procesů tak psychologie vyhodnocuje o jaký typ člověka se jedná a jaké jsou jeho lidské vlastnosti a jak se liší od ostatních lidí.

Osobnost člověka je velice jedinečná a pravděpodobně i neopakovatelná. Několik lidí, na které působí stejné vlivy, přesto nejsou stejné osobnosti. Je několik činitelů, kteří osobnost utváření a jedním z nich je především dědičnost. Dědičnost nelze ovlivnit. Obvykle po svých rodičích a příbuzných dědíme nejen vzhled a samozřejmě částečně i chování, ale především zdravotní stav po dobu celého života.

Dalším faktorem je prostředí a výchova. Prostředí, ve kterém se nacházíme zejména ovlivňuje podstatu osobnosti. Pokud samotnému člověku nevyhovuje prostředí, ve kterém momentálně nebo delší dobu žije, tak se to samozřejmě odráží i na jeho chování a nejen to, obvykle jsou pak takto vychovávány o vlastní děti onoho jedince nebo naopak jedinec získá takový odpor k prostředí kde žil, že sám pro sebe a pro svoji budoucí rodinu nebude něco takového chtít.

Výchova je důležitá zejména ve věku dospívání a puberty. Děti se často vzpírají pravidlům domácnosti a mají pocit, že jsou zde rodiče jen proto, aby jim otravovali život. Na rodičích pak je, tuto roli ustát a děti vést stále lepším a lepším výkonům.

Vložil Obory psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář

Vývojová psychologie

Vývojová psychologie se zabývá vývojem člověka jako takového od počátku narození až do jeho smrti. Zkoumá složitý proces jedince a vývoje jeho psychických jevů, vlastností nebo psychických nemocí. Vývojové etapy jsou přesně nastudovány do nejmenších podrobností. Každý člověk, když se narodí, tak až do své smrti prochází jednotlivými vývojovými etapami, které není možné přeskočit ani vynechat. Nejde jen o etapy batole, předškolní nebo smrt, ale vývojová psychologie zachází až do detailů jako je seniorské období nebo prenatální období, které je v několika týdnech těhotenství matky, když je dítě ještě v bříšku.

Jednotlivá období jsou tak přesně popsána, že si kdejaká maminka dle těchto informací může přesně nastudovat jaké věci bude její dítě dělat třeba v kojeneckém období, které je do jednoho roku dítěte. Nejen dítě, ale především rodiče a prostředí se mohou výrazně podílet na vývoji dítěte až do úplné dospělosti nebo stáří. Po rodičích a jejich předchůdcích lze získat nejen vrozené vlohy a předpoklady pro vývoj psychiky, ale i vrozené vady nebo nemoci. V případě, že je matka vážně nemocná během těhotenství, je tak velká pravděpodobnost, že bude nemocné i dítě při narození. Pokud je matka během těhotenství vystavena příliš velkému stresu, tak se samozřejmě dítě může narodit nejen s poruchou osobnosti, ale může být i vysoce agresivní nebo přecitlivělé.

Jedním z nejdůležitějších faktorů vývoje je výchova, která nejvíce ovlivňuje dítě už v malém věku. Výchovou rodiče vytvářejí nejen vědomosti pro dítě a jeho budoucnost, ale především mu dávají několik základních kodexů chování pro život.

Vložil Obory psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář

Kurz psychologie

Kurzy psychologie se stali velice oblíbenými zejména pro ty, kteří mají zájem dostat se na vysokou školu, kde mají zájem studovat psychologii. Kurzy nejsou tak časově náročné jako je školní docházka a jsou zpoplatněny. Obvykle kurz probíhá v budovách agentury několikrát do týdne. Ceny kurzu se hodně liší. Zejména jde o počet hodin v kurzech strávených a také o obsah témat v kurzu.

Existují nejen kurzy psychologie, ale i pomaturitní studium psychologie, které je obvykle na jeden rok a zajišťuje nejen základní informace z psychologie, ale především připravuje studenty na jejich budoucí přijímací zkoušky na vysokou školu. Studium probíhá klasickým způsobem stejně jako vysoká škola. Během studia jsou absolvovány přednášky, které jsou obvykle v odpoledních hodinách a samozřejmě na konci každého semestru musí být splněny zkoušky z každého zapsaného předmětu.

Nejen v kurzech, ale i v pomaturitním studiu lze získat informace nejen z hlediska psychologie člověka a jeho osobnosti, ale i informace, které se hodí v běžném životě jako je jak odhadnout člověka, jestli je člověk introvert nebo extrovert a samozřejmě jak s takovými lidmi jednat. Často se na studium psychologie dávají i dívky, které vystudovali na střední škole obor kosmetička.

Vložil Obory psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář