Internetové stránky o psychologii

Archív kategorií: Dětská psychologie

Psychologie

Psychologie se zabývá chováním, mentálními procesy a tělesným stavem člověka. S psychologií je spojeno několik desítek témat jako jsou vztahy mezi přáteli, partnerské vztahy nebo rodinné vztahy. Pokud je uvažování člověka negativní, tak se to vždy projevuje i na vnějšku člověka a to nejen nemocemi, ale objevují se i známky akné, vyrážky, mikozy nebo jiné zánětlivé procesy. Naše psychická pohoda má vliv na celkový chod našeho organismu a na jeho správnou funkčnost.

Hlavním úkolem psychologie je řešit potíže jiných lidí, kteří nejsou schopni svoje situace zvládat sami. Na psychologa se člověk obrací tehdy, pokud je mu to soudně nařízeno nebo pokud si sám plně uvědomuje, že není schopen se srovnat nejen sám se sebou, ale především s událostmi, které ho potkali nebo věcmi, které dotyčného trápí.

Psychologové jsou zde od toho, aby člověka s problémem vyslechli a zároveň navrhli alternativní řešení, jak by bylo možné se s problémem srovnat nebo ho začít řešit. Psycholog by se nikdy neměl na pacienta zlobit nebo by mu neměl cokoli vytýkat. Naopak by se měl psycholog snažit získat si pacientovu plnou důvěru a vyhovět mu ve všech požadavcích, jako jsou časy pro sezení.

Klient, který za psychologem přichází mu zároveň sděluje své osobní věci a myšlenky, lékař je proto vázán kodexem mlčení, jež nesmí v žádném případě porušit.

Vložil Dětská psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář

Dětská psychologie

Problémy, které jsou spojeny s dětmi bývají velikou obtíží a zejména trápením především pro rodiče, kteří zároveň s dětmi trpí. V dětských hlavičkách se mnohdy odehrávají procesy, které dítě není schopno samo zvládat a tak se i v tak malém věku mohou projevit nejen deprese, které dítě nepozná, ale i jiné psychické poruchy, které jsou spojené s myšlením a psychikou.

Díky dětským psychologům je tak možné tyto situace řešit za pomoci a rad odborníků. V případě, že má dítě jakékoli potíže, tak obvykle psycholog trvá na setkání nejen s dítětem, ale především i s oběma rodiči. Během konverzace s rodiči si dítě hraje s různými hračkami jako je pískoviště, figurky a psycholog podle jeho chování vyhodnotí jaké má dítě obtíže.

Děti ač si to mnozí z nás nemyslí se v malém věku nikdy nepřetvařují, takže psycholog může vytvořit dokonalý obraz dítěte. Největší poruchou, kterou trpí nejen malé děti, ale i děti školního věku je deprese. Děti jsou malé a tak nepoznají o jaké stavy se jedná a většinou mají pocit bolesti. Deprese se tak u dětí projevuje nechutí k jídlu, hysterií, agresivitou nebo zájmem o pozornost. Děti si v nejvíce případech nesou trápení už od nízkého věku a jejich problém postupně graduje.

Vložil Dětská psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář