Internetové stránky o psychologii

Archív

Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti studuje osobnost a individuální rozdíly. Studium osobnosti je velice složité zejména proto, že pokud se studuje osobnost nějakého člověka, tak jeho chování musí být nejen naprosto přirozené, ale především velice upřímné. Podle chování a myšlenkových procesů tak psychologie vyhodnocuje o jaký typ člověka se jedná a jaké jsou jeho lidské vlastnosti a jak se liší od ostatních lidí.

Osobnost člověka je velice jedinečná a pravděpodobně i neopakovatelná. Několik lidí, na které působí stejné vlivy, přesto nejsou stejné osobnosti. Je několik činitelů, kteří osobnost utváření a jedním z nich je především dědičnost. Dědičnost nelze ovlivnit. Obvykle po svých rodičích a příbuzných dědíme nejen vzhled a samozřejmě částečně i chování, ale především zdravotní stav po dobu celého života.

Dalším faktorem je prostředí a výchova. Prostředí, ve kterém se nacházíme zejména ovlivňuje podstatu osobnosti. Pokud samotnému člověku nevyhovuje prostředí, ve kterém momentálně nebo delší dobu žije, tak se to samozřejmě odráží i na jeho chování a nejen to, obvykle jsou pak takto vychovávány o vlastní děti onoho jedince nebo naopak jedinec získá takový odpor k prostředí kde žil, že sám pro sebe a pro svoji budoucí rodinu nebude něco takového chtít.

Výchova je důležitá zejména ve věku dospívání a puberty. Děti se často vzpírají pravidlům domácnosti a mají pocit, že jsou zde rodiče jen proto, aby jim otravovali život. Na rodičích pak je, tuto roli ustát a děti vést stále lepším a lepším výkonům.

Vložil Obory psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář

Vývojová psychologie

Vývojová psychologie se zabývá vývojem člověka jako takového od počátku narození až do jeho smrti. Zkoumá složitý proces jedince a vývoje jeho psychických jevů, vlastností nebo psychických nemocí. Vývojové etapy jsou přesně nastudovány do nejmenších podrobností. Každý člověk, když se narodí, tak až do své smrti prochází jednotlivými vývojovými etapami, které není možné přeskočit ani vynechat. Nejde jen o etapy batole, předškolní nebo smrt, ale vývojová psychologie zachází až do detailů jako je seniorské období nebo prenatální období, které je v několika týdnech těhotenství matky, když je dítě ještě v bříšku.

Jednotlivá období jsou tak přesně popsána, že si kdejaká maminka dle těchto informací může přesně nastudovat jaké věci bude její dítě dělat třeba v kojeneckém období, které je do jednoho roku dítěte. Nejen dítě, ale především rodiče a prostředí se mohou výrazně podílet na vývoji dítěte až do úplné dospělosti nebo stáří. Po rodičích a jejich předchůdcích lze získat nejen vrozené vlohy a předpoklady pro vývoj psychiky, ale i vrozené vady nebo nemoci. V případě, že je matka vážně nemocná během těhotenství, je tak velká pravděpodobnost, že bude nemocné i dítě při narození. Pokud je matka během těhotenství vystavena příliš velkému stresu, tak se samozřejmě dítě může narodit nejen s poruchou osobnosti, ale může být i vysoce agresivní nebo přecitlivělé.

Jedním z nejdůležitějších faktorů vývoje je výchova, která nejvíce ovlivňuje dítě už v malém věku. Výchovou rodiče vytvářejí nejen vědomosti pro dítě a jeho budoucnost, ale především mu dávají několik základních kodexů chování pro život.

Vložil Obory psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář

Psychologie

Psychologie se zabývá chováním, mentálními procesy a tělesným stavem člověka. S psychologií je spojeno několik desítek témat jako jsou vztahy mezi přáteli, partnerské vztahy nebo rodinné vztahy. Pokud je uvažování člověka negativní, tak se to vždy projevuje i na vnějšku člověka a to nejen nemocemi, ale objevují se i známky akné, vyrážky, mikozy nebo jiné zánětlivé procesy. Naše psychická pohoda má vliv na celkový chod našeho organismu a na jeho správnou funkčnost.

Hlavním úkolem psychologie je řešit potíže jiných lidí, kteří nejsou schopni svoje situace zvládat sami. Na psychologa se člověk obrací tehdy, pokud je mu to soudně nařízeno nebo pokud si sám plně uvědomuje, že není schopen se srovnat nejen sám se sebou, ale především s událostmi, které ho potkali nebo věcmi, které dotyčného trápí.

Psychologové jsou zde od toho, aby člověka s problémem vyslechli a zároveň navrhli alternativní řešení, jak by bylo možné se s problémem srovnat nebo ho začít řešit. Psycholog by se nikdy neměl na pacienta zlobit nebo by mu neměl cokoli vytýkat. Naopak by se měl psycholog snažit získat si pacientovu plnou důvěru a vyhovět mu ve všech požadavcích, jako jsou časy pro sezení.

Klient, který za psychologem přichází mu zároveň sděluje své osobní věci a myšlenky, lékař je proto vázán kodexem mlčení, jež nesmí v žádném případě porušit.

Vložil Dětská psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář

Kurz psychologie

Kurzy psychologie se stali velice oblíbenými zejména pro ty, kteří mají zájem dostat se na vysokou školu, kde mají zájem studovat psychologii. Kurzy nejsou tak časově náročné jako je školní docházka a jsou zpoplatněny. Obvykle kurz probíhá v budovách agentury několikrát do týdne. Ceny kurzu se hodně liší. Zejména jde o počet hodin v kurzech strávených a také o obsah témat v kurzu.

Existují nejen kurzy psychologie, ale i pomaturitní studium psychologie, které je obvykle na jeden rok a zajišťuje nejen základní informace z psychologie, ale především připravuje studenty na jejich budoucí přijímací zkoušky na vysokou školu. Studium probíhá klasickým způsobem stejně jako vysoká škola. Během studia jsou absolvovány přednášky, které jsou obvykle v odpoledních hodinách a samozřejmě na konci každého semestru musí být splněny zkoušky z každého zapsaného předmětu.

Nejen v kurzech, ale i v pomaturitním studiu lze získat informace nejen z hlediska psychologie člověka a jeho osobnosti, ale i informace, které se hodí v běžném životě jako je jak odhadnout člověka, jestli je člověk introvert nebo extrovert a samozřejmě jak s takovými lidmi jednat. Často se na studium psychologie dávají i dívky, které vystudovali na střední škole obor kosmetička.

Vložil Obory psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář

Dětská psychologie

Problémy, které jsou spojeny s dětmi bývají velikou obtíží a zejména trápením především pro rodiče, kteří zároveň s dětmi trpí. V dětských hlavičkách se mnohdy odehrávají procesy, které dítě není schopno samo zvládat a tak se i v tak malém věku mohou projevit nejen deprese, které dítě nepozná, ale i jiné psychické poruchy, které jsou spojené s myšlením a psychikou.

Díky dětským psychologům je tak možné tyto situace řešit za pomoci a rad odborníků. V případě, že má dítě jakékoli potíže, tak obvykle psycholog trvá na setkání nejen s dítětem, ale především i s oběma rodiči. Během konverzace s rodiči si dítě hraje s různými hračkami jako je pískoviště, figurky a psycholog podle jeho chování vyhodnotí jaké má dítě obtíže.

Děti ač si to mnozí z nás nemyslí se v malém věku nikdy nepřetvařují, takže psycholog může vytvořit dokonalý obraz dítěte. Největší poruchou, kterou trpí nejen malé děti, ale i děti školního věku je deprese. Děti jsou malé a tak nepoznají o jaké stavy se jedná a většinou mají pocit bolesti. Deprese se tak u dětí projevuje nechutí k jídlu, hysterií, agresivitou nebo zájmem o pozornost. Děti si v nejvíce případech nesou trápení už od nízkého věku a jejich problém postupně graduje.

Vložil Dětská psychologie | Štítek , , | Zanechat komentář

Psychotesty pro řidiče

Psychologické testy jsou povinné pro všechny řidiče autobusů, nákladních aut a pro všechny jiné skupiny řidičů záchranek, policie, strojvůdce a piloty s vyjímkou těch, kteří jezdí motorovým vozidlem pouze pro vlastní potřebu. Pro vlastní potřebu jezdí zejména řidiči osobních aut. Mimo jiné je součástí přijetí i vyšetření u praktického lékaře, které by mělo být kompletní. Psychologické testy musí být úspěšně splněny před zahájením činnosti, před dovršením 50let věku a pak každých pět let.

U profesionálních řidičů jsou psychotesty složitější než u jiných profesí, ale průběh celého testu je rámcově téměř všude stejný. Pokud řidič zvládne psychologické testy, tak od přihlížejícího psychologa dostane zprávu, ihned po pohovoru se kterou se dostaví za svým praktickým lékařem. Praktický lékař má v tomto případě poslední slovo. Praktický lékař uzná za vhodné dle výsledku testů a zdravotního stavu pacienta, zda je možné, aby profesionálně obsluhoval motorové vozidla nebo stroje.

Psychologické testy pro řidiče nejsou ani zdaleka tak náročné jak jsou třeba policejní testy. Doba trvání těchto testů jsou asi 4hodiny a výsledky jsou dodány buď na počkání nebo do několika hodin. Jen ve vyjímečných případech se stává, že výsledky trvají několik dní.

Psychologické vyšetření je jedním z nejdůležitějších podmínek pro přijetí do zaměstnání, kde osoby obsluhují motorové stroje nebo vozidla.

Vložil Psychologické testy | Štítek , , | Zanechat komentář

Psychotesty zdarma i s výsledky

Psychologické testy naleznete na téměř všech internetových stránkách, které se zabývají psychologií. Ne všechny testy jsou dokonalé, ale dají se najít i profesionálně zpracované testy, které vám během několika minut vyhodnotí výsledky. Psychologických testů, které jsou zdarma je opravdu málo a musíte dlouho a dobře hledat, aby jste vůbec nějaké našli.

Obvykle jsou testy zpoplatněné a to hned po dokončení poslední otázky. Pro výsledek je třeba zaslat sms zprávu a z vašeho mobilního kreditu nebo paušálu vám budou strženy peníze. Poté vám výsledky přijdou buď formou sms nebo na emailovou adresu, kterou jste ve zprávě zadali. Psychotesty se rozdělují na několik kategorií jako jsou testy na depresi, úzkosti nebo celkovou osobnost člověka.

Na některých internetových stránkách jsou součástí psychologických testů i testy vědomostní tedy IQ testy. Tyto stránky nejsou ale příliš dobře vypracované a otázky v testech nejsou obvykle zpracované odborníky. Vzhledem k tomu, že se IQ testy dají zakoupit i v papírové podobě v některých knížkách psychologie společně s testy psychologickými, tak bude mnohem výhodnější, když si tyto testy zakoupíte v knihkupectví. Psychologické a IQ testy se stali velice oblíbenými a vyhledávanými i mezi zaměstnavateli.

Vložil Psychologické testy | Štítek , , | Zanechat komentář

Psychotesty k policii

Uchazeči o práci u policie České republiky musí úspěšně složit nejen psychologické testy, ale zároveň i fyzické a zdravotní testy. Psychlogické testy jsou obvykle testem, který dělí všechny od jejich vysněné práce. Policejní psychologické testy jsou skutečně velice obtížné a každý u nich neuspěje na výbornou. Celý psychologický test trvá několik hodin, asi 8 hodin, proto je dobré před testy splňovat několik požadavků k úspěšnému složení testů. Především by se měl účastník testu dobře vyspat, najíst, napít a alespoň dva dny předem nepít alkohol. Důležitou informací je, že pokud se jedná o absolventa kuřáka, tak ne všude budou tento zlozvyk tolerovat.

Základní složkou testů je, že hodnotí osobnost člověka a jeho výkon. Psychotesty jsou napsány na klasické vyplňování, zaškrtávání a sem tam se objeví i nějaké kreslení, při kterém se ovšem nehodnotí umělecký dojem, ale úplně jiné věci. V další části psychologických testů je pohovor s psychologem, který s vámi probere výsledky testů a zároveň vám položí ještě několik otázek, které by mohli vaše odpovědi upřesnit. Pokud testy vyplníte tak jak to skutečně cítíte a podle pravdy, nemusí mít nejmenší obavu s tím, že nebudete schopni obhájit svoje odpovědi.

V testech se rozhodně nemusíte obávat i odpovědí na záporné stránky vaší osobnosti, protože kromě psychologa se nikdo jiný nedozví co jste odpověděli.

Vložil Psychologické testy | Štítek , , | Zanechat komentář

Jak zvládnout psychotesty

Psychotesty si obvykle vyžádá zaměstnavatel od svých zaměstnanců. Nejde o nedůvěru nebo jiné pocity vůči lidem jež zaměstnává, ale jde čistě jen o osobní názor a v dnešní době už nejsou tyto testy ničím zvláštním. Na psychotesty se jde jen těžko připravit, protože nejde o otázky vědomostní, které se lze doma naučit z knížek, ale jde o otázky týkající se vaší osobnosti, zvládání napětí při testování nebo představivost, fantazie a technické předpoklady. Výsledky těchto testů tedy vyplývají pouze z vašich vlastních myšlenek a nelze jejich výsledek ovlivnit učením.

I přesto se ale na tyto testy dá docela dobře připravit čtením knížek, které jsou zaměřeny na psychologii. Pokud by jste si mysleli, že váš psycholog řekne co v testech obvykle bývá, tak jste na omylu, protože každý psycholog je vázaný jistým kodexem, který nelze porušit. V případě, že by vám někdo, kdo na psychotestech byl vyprávěl co v testech bylo, budete spíše zděšeni a vystrašeni ještě před tím, než se rozhodnete otevřít knížku psychologie.

Psychotestu není rozhodně třeba se obávat. Konec konců mohou pomoci i vám, protože na pravou míru uvedou momentální stav vaší osobnosti. Tyto testy se využívají všude na světě a jsou velkým přínosem nejen pro zaměstnavatele.

Vložil Psychologické testy | Štítek , , | Zanechat komentář

Kurz psychoterapie

Psychoterapie je zaměřená na celkové tělo a duševní zdraví člověka. Kurzy psychoterapie obvykle probíhají jako výuka s jedním člověkem, ale vyjímkou jsou kurzy, kdy terapie probíhá v malých nebo velkých skupinách. Kurzy jsou obvykle zaměřeny na jednotlivá témata psychoterapie jako je zvládání stresu a agresivity, asertivita nebo společenské vztahy. Pokud někdo z účastníků kurzu již absolvoval kurz, který byl zaměřený na jednotlivé téma, tak se lze s lektorem dohodnout na jiném zpracování a větším praktickém vyučování, aby byli informace podány i jinou formou.

Součástí kurzů mohou být i terapeutické masáže, jejichž cílem je dostatečně připravit účastníka kurzu na masážní práce. Pokud účastník kurzu nemá příslušné vzdělání v oboru psychoterapie, tak nesmí na klientech používat tyto metody, nesmí být psychologem, ale v případě, že bude pracovat pod dohledem zkušených a školených psychologů, může spolupracovat s psychologem a uplatňovat všechny naučené metody. V tomto případě se ale musí psycholog za účastníka kurzu zaručit – garantovat, že pod jeho přísným dohledem pracuje.

Jedná se obvykle o kurzy výběrové, takže záleží jen na lektorce kurzu jaké účastníky si do své skupiny zvolí. Nemusí se tak dostat na každého. Zájemci o kurz musí být absolventi výcviku v psychoterapii. Ceny kurzů se obvykle pohybují okolo 20 000Kč a trvají několik hodin týdně po dobu několika měsíců.

Vložil Psychoterapie | Štítek , , | Zanechat komentář