Internetové stránky o psychologii

Měsíční archív: Leden 2012

Studium psychoterapie

Studium psychoterapie lze studovat na dvou fakultách v České republice a to je v Brně na Masarykově universitě a v Praze na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

V Brně na Masarykově universitě se jedná o magisterský obor, který mohou studovat jen ti, kteří dosáhli bakalářského titulu v psychologii, sociálně zdravotních, humanistických nebo sociálně pedagogických oborech. Studium je dvouleté a je třeba úspěšně složit přijímací zkoušky na vysokou školu, které jsou velice obtížné a týkají se oboru psychologie a psychoterapie. Masarykova universita je mezi první universitou v Evropě, která jako první nabídla studium psychoterapie na universitě s možností získání magisterského titulu.

Podstatou studia je teorie psychoterapie. Nejdůležitější částí výuky je účast na stáži v psychoterapeutickém pracovišti, kde se každý student setkává nejen s psychicky nemocnými lidmi, ale především se zkušenými pracovníky v oblasti psychoterapie. Na Pražské universitě vedou své studenty zejména k porozumění a komunikaci s lidmi, kteří na tom nejsou psychicky nejlépe. Celková praxe probíhá ve velice odborném prostředí, ale výuka na přednáškách je velice složitá a zaměřená především na teorii. Vzdělávací program na této universitě získal akreditaci ve zdravotnictví pro funkční specializaci v psychoterapii.

Vložil Psychoterapie | Štítek , , | Zanechat komentář

Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie vznikla před několika lety především za účelem skupinové terapie pro pacienty, kteří trpí tělesnými nemocemi. Skupinová terapie se drží předpokladu, že každý člověk a to i ten, který trpí psychicky, má zachovanou kapacitu pro posuzování jiných lidí, jejich životních situací a zkušeností. Každý člověk, který je součástí skupinové terapie vyjádří svůj názor na toho druhého pod vedením zkušeného psychologa. I kdyby byli některé názory příliš zaujaté nebo nemístné, společnou konverzací tak dojde skupina k adekvátnímu názoru na oné jedince ve skupině.

Důležitými faktory, které je třeba ve skupinové terapii dodržovat je při nejmenším slušnost, nejen k lidem v terapii, ale ke všem lidem, kteří by mohli mít podobný problém. Samozřejmě ve skupinových terapiích mohou přijít i překážky, které je nutné řešit ihned, jak vyplynou na povrch. Ve skupinové terapii je důležité, aby žádný jedinec netajil informace sám o sobě nebo vznik dlouhodobých intimních vztahů, které skupinu vždy narušují.

Problémem skupinové terapie je, že se obvykle klienti bojí, že budou potížemi těch druhých ještě více zatíženi. Tato obava vůbec není nutná a to především díky přítomnému, zkušenému psychologovi, který všechny situace usměrňuje a své klienty na terapii uklidňuje.

Samozřejmě se ale nevyhnete životním příběhům druhých lidí.

Vložil Psychoterapie | Štítek , , | Zanechat komentář